Scoil Naomh Pádraig Cloch Breac

Go to content

Main menu

Ráiteas Misean

Eolas

Ráiteas Misean
Is scoil Ghaeltachta í Scoil Naomh Pádraig.
Sí an aidhm atá againn ná timpeallacht foghlama a chruthú le gnéithe intleachtúla, fisiciúla, morálta, spioradálta, aeistéiticiúla agus mothúcháin do gach scoláire a fhorbairt agus na scoláirí a spreagadh chun an sprioc is airde a bhaint amach ar son a leasa pearsanta féin agus a bpobal. Tá sé mar chuspóir againn ár dteanga, ar n-oidhreacht agus ar ndúchas a spreagadh agus a chaomhnú ar chuile bhealach agus mórtas cine a chothú.
Tá sé mar cuspóir again atmaisféar oscailte, comhoibreach, comhionannais, ionriúl cumarsáidreach agus groiúil a chothú agus go mbeidh an scoil ‘s an baile ag obair as lámh a cheile. Tá sé mar aidhm again, féin mhuinín gach páiste a chur chun cinn agus go mbeidh said bródúil astú féin agus a gcuid oibre, agus go mbeidh meas acu orthu féin agus ar dhaoine eile.

Mission Statement
Scoil Naomh Pádraig is a Gaeltacht school. We aim to provide an intellectual, physical, moral, spiritual, aesthetic and nurturing, learning environment for every child. Our aim is to inspire the children to achieve to the best of their ability in every aspect of school life.
We aim to preserve our language and heritage. We aim to have an open, co-operative, equal and honest school with home and school working hand in hand. We also promote self-esteem and pride in oneself, ones work and respect for themselves and others.


       Motto na Scoile: ‘Mol an óige ‘s tiocfaidh sí’
 
Back to content | Back to main menu