Scoil Naomh Pádraig Cloch Breac

Go to content

Main menu

Gleacaíocht

Spóirt

Mar chuid de tionnscnamh Medtronic bhí ranganna gleacaiochta curtha ar fail do gach pháiste sa scoil sa tearma deireannach anuraidh. Tháinig na muinteoiri gleacaiochta ó Gaillimh uair sa tseachtain ag caitheamh breis s uair go leith sa scoil.Lean na ranganna seo ar aghaidh ar feadh 6 seachtaini. D'fhoghlaim na páisti conas gleacaiocht de chineálacha difriula a dhéanamh agus cén chaoi tabhairt fúthú.

Back to content | Back to main menu